Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Aekingahof kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Aekingahof, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Aekingahof verstrekt.

De Aekingahof kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom De Aekingahof gegevens nodig heeft:

De Aekingahof verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Aekingahof uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

De Aekingahof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

De Aekingahof verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van De Aekingahof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Aekingahof gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aekingahof.nl. De Aekingahof zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Aekingahof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Aekingahof maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Aekingahof verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Aekingahof op via info@aekingahof.nl

De Aekingahof is als volgt te bereiken:

Postadres: Aekingaweg 3, 8426 GN Appelscha
Vestigingsadres: Aekingaweg 3, 8426 GN Appelscha
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 75424770
Telefoon: 0516 - 433 788
E-mailadres: info@aekingahof.nl